Behandlingar

Naprapati som behandlingsform grundades för över 100 år sedan av Oakley Smith som 1907 startade Chicago National College of Naprapathy.

För att få kalla sig Legitimerad Naprapat krävs totalt 5års utbildning. Naprapatutbildningen i Stockholm pågår under 4år heltid. För att få legitimation krävs förutom godkänd utbildning även ett års praktik. Då praktiserar naprapaten nio månader hos en redan Legitimerad Naprapat samt 3 månader inom svensk hälso- och sjukvård. En legitimerad naprapat står under tillsyn av socialstyrelsen. Detta innebär bland annat att Naprapaten har tystnadsplikt, är skyldig att föra journal som sparas upp till tio år samt innehar patient- och ansvarsförsäkring.

En naprapat kan behandla de flesta besvär som kommer från rörelseapparaten (leder och muskler), till exempel ryggskott, nackspärr, musarm, idrottsskador, huvudvärk, migrän, ischias, axel-, armbåge-, knä-, höft- och hälsenebesvär.

Naprapati betyder “att korrigera orsak till lidande” och kommer från tjeckiskans “napravit” som betyder korrigera och grekiskans “pathos” som betyder lidande. En naprapat behandlar alltså inte bara symtomen utan även orsaken till besvären.

Massage är en behandling av hud, senor, ligament och bindväv. Spända och strama muskler kan ge upphov till bland annat spänningshuvudvärk, smärta i muskler och minskad rörlighet i rörelseapparaten.

Dagens samhälle har en generellt hög stressnivå. Denna stress kan orsaka sjukdomar och psykisk utbrändhet. Vissa påverkas inte akut, men kommer någon gång senare i livet att få betala ett högt pris för att ha åsidosatt sitt behov av avkoppling och återhämtning. Massage kan vara ett enkelt sätt att ge kroppen och själen en stunds återhämtning och avkoppling.

Massage som behandlingsform har anor sedan många tusen år tillbaka i tiden. Massagemetoder finns även beskrivna i forntida Egypten och antika Grekland. Fram till romarrikets fall var massage en vedertagen behandlingsform för många åkommor. Men kristendomens syn på beröring satte stopp för massagens utbredning. Masserandet upphörde och glömdes bort fram till 1800-talet. Den svenska massagen skapades av ”sjukgymnastikens fader” Per Henrik Ling (1776 – 1839). Han utvecklade massagen och sammanförde den med gymnastiska övningar under början av 1800-talet. Den svenska massagen blev ett känt begrepp över stora delar av världen.

Massörer, naprapater, kiropraktorer och andra komplementärmedicinska yrkesgrupper har alltid vetat om att massage har mycket goda fysiologiska och psykologiska effekter genom sin praktiskt beprövade erfarenhet. Forskningen på området har gått framåt på senare år och resulterat i fler vetenskapliga rapporter om massagens effekter.

Massagens fördelar är många:

  • ökar blodcirkulationen.
  • sänker stresshormonerna och stimulerar oxytocinet.
  • kan minska smärta, oro, depression och upplevd trötthet.
  • gör spända muskler mjuka och elastiska.

Ortopedi (från Grekiskans “orthos” som betyder rak och “paidon” som betyder barn) omhandlade initialt behandlingen av barn med skolios.

Ortopeden behandlar medfödda och förvärvade skador och sjukdomar inom rörelseorganen. Med rörelseorganen menas skelett, leder, muskler, senor, bindväv samt de perifera nerverna. Tyngdpunkten hos ortopedi ligger på kirurgisk behandling men det finns också utrymme för farmakologisk behandling, rehabilitering, manuell behandling, yrkes- och försäkringsmedicin.

FÖLJ OSS PÅ SOCIALA MEDIER
Telefontider
Måndag - Torsdag 08:00 - 17:00
Fredag 08:00 - 16:00

Du är alltid välkommen att boka via webben eller maila oss frågor på info@kroppsforum.se